Informatie lidmaatschap

We zijn een actieve gezellige vereniging. We organiseren activiteiten voor extra inkomsten. De activiteiten zijn boekenmarkt, oud papier ophalen, rommelmarkt en optredens. Wisselende commissies regelen de concerten en activiteiten. Ook is er bardienst voor leden van het Groot Orkest.

Muziekschool: pdf lesreglement. 
Kosten: pdf tarieven (2022-2023).
Voorwaarden en statuten: pdf huishoudelijk reglementpdf statuten.
Privacy: pdf privacy.

Bestuur

Voorzitter: Arthur van Leuven
Penningmeester: VACATURE, Nick Sterkman (penningmeestermvw@gmail.com)

Secretaris: Meike Wilms
Bestuurslid, Orkestzaken: Lotte Smit
Bestuurslid, Muziekschool: Meike Wilms 
Bestuurslid, Algemeen;
 Judith Blaauboer, Yori van den Berg, Jette Wilms